Gábor Hajdu

Gábor Hajdu
Download CV Research Fellow (MTA TK SZI)
Research Interests

subjective well-being, values, social inequality

Selected Publications

Hajdu, Gábor – Hajdu, Tamás (2015): The Impact of Culture on Well-Being: Evidence from a Natural Experiment. Journal of Happiness Studies, http://dx.doi.org/10.1007/s10902-015-9633-9

Hajdu, Tamás – Hajdu, Gábor (2014): Reduction of Income Inequality and Subjective Well-Being in Europe. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 8 (2014-35). 1—29. http://dx.doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2014-35

Hajdu, Tamás – Hajdu, Gábor (2014): Income and Subjective Well-Being: How Important is the Methodology? Hungarian Statistical Review, 92(Special No. 18.). 110-128.

Hajdu Gábor – Hajdu Tamás (2014): Szubjektív munkajellemzők és munkával való elégedettség Európában. socio.hu, 4(4). 87-119.

Hajdu Gábor (2012): Bizalom, normakövetés és társadalmi részvétel Magyarországon a rendszerváltás után. In: Kovách Imre – Dupcsik Csaba – P. Tóth Tamás – Takács Judit (szerk.): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Budapest: Argumentum Kiadó – MTA Szociológiai Kutatóintézet. 45-62.

Hajdu Gábor – Hajdu Tamás (2011): Elégedettség és relatív jövedelem: a referenciacsoport összetételének hatása az információs és státuszhatás erősségére. Szociológiai Szemle, 2011/3. 83-106.

Hajdu Tamás – Hajdu Gábor (2011): A hasznosság és a relatív jövedelem kapcsolatának vizsgálata magyar adatok segítségével. Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. január, 56-73.

Hajdu Gábor – Kostyál Árpád – Kovách Eszter – Málovics György – Mohay Linda –  Szentistványi István (2010): Környezeti igazságosság Magyarországon. Védegylet Egyesület

Demeter Endre – Gerő Márton – Hajdu Gábor – Hajdu Tamás – Hordósy Rita – Lakatos Zsombor – Lőrincz Dalma – Sáska Géza (2010): Tanulmány az iskolai agresszióval kapcsolatos felmérésekről. In: Aáry-Tamás Lajos – Joshua Aronson (szerk.) Iskolai veszélyek. Budapest: Complex Kiadó. 15-156.

Hajdu Gábor – Szegedi Gábor (2006): Lehet más a pártrendszer? Az ökopolitika pártosodása előtt álló akadályok Magyarországon. Politikatudományi Szemle, 2006/1. 117-139.