Gábor Hajdu

Gábor Hajdu
Download CV Junior Research Fellow (MTA TK SZI)
Research Interests

subjective well-being, values, social inequality, environmental justice

Selected Publications

Hajdu Tamás – Hajdu Gábor (2013): Jövedelem és szubjektív jóllét: az elemzési módszer megválasztásának hatása a levonható következtetésekre. Statisztikai Szemle, 91(11). 1046-1071.

Hajdu Tamás – Hajdu Gábor (2013): Are more equal societies happier? Subjective well-being, income inequality, and redistribution. Műhelytanulmányok = Discussion Papers; MT-DP 2013/20. Budapest: Institute of Economics, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences.

Hajdu Gábor (2012): Bizalom, normakövetés és társadalmi részvétel Magyarországon a rendszerváltás után. In: Kovách Imre – Dupcsik Csaba – P. Tóth Tamás – Takács Judit (szerk.): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Budapest: Argumentum Kiadó – MTA Szociológiai Kutatóintézet. 45-62.

Hajdu Gábor – Hajdu Tamás (2011): A szubjektív jól-lét kulturális meghatározottsága. In: Dupcsik Csaba – Kovách Imre – P. Tóth Tamás – Takács Judit (szerk.): Nézőpontok. Fiatal kutatók tanulmányai. (Szociológiai Tanulmányok 2011/1). Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézet. 35-53.

Hajdu Gábor – Hajdu Tamás (2011): Elégedettség és relatív jövedelem: a referenciacsoport összetételének hatása az információs és státuszhatás erősségére. Szociológiai Szemle, 2011/3. 83-106.

Hajdu Tamás – Hajdu Gábor (2011): A hasznosság és a relatív jövedelem kapcsolatának vizsgálata magyar adatok segítségével. Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. január, 56-73.

Hajdu Gábor – Kostyál Árpád – Kovách Eszter – Málovics György – Mohay Linda –  Szentistványi István (2010): Környezeti igazságosság Magyarországon. Védegylet Egyesület

Demeter Endre – Gerő Márton – Hajdu Gábor – Hajdu Tamás – Hordósy Rita – Lakatos Zsombor – Lőrincz Dalma – Sáska Géza (2010): Tanulmány az iskolai agresszióval kapcsolatos felmérésekről. In: Aáry-Tamás Lajos – Joshua Aronson (szerk.) Iskolai veszélyek. Budapest: Complex Kiadó. 15-156.

Hajdu Gábor – Szegedi Gábor (2006): Lehet más a pártrendszer? Az ökopolitika pártosodása előtt álló akadályok Magyarországon. Politikatudományi Szemle, 2006/1. 117-139.