Csurgó Bernadett

Csurgó Bernadett
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI)
 • Osztály: Társadalmi integráció és társadalompolitika osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: csurgo.bernadett@tk.mta.hu
 • Telefonszám: 2246700, 2240795 / 5400
 • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.22.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

vidékszociológia, város-vidék kapcsolatok, vidéki nők, fejlesztéspolitika, társadalmi elitek, XX. századi társadalomtörténet

Projektek

Saját kutatás:

 1. 2014-2016 OTKA PD Kulturális örökség és vidékfejlődés

Részvétel kutatásban:

 1. 2012-2016 OTKA Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban – (MTA SZI kutatója)
 2. 2012-2015 OTKA Földből élők: agrárszereplők, vidéki fejlődési pályák és vidékpolitikák Magyarországon (MTA SZI kutatója)
 3. 2010-2012 Lagging behind or LEADER in local democracy? Finn-magyar nemzetközi összehasonlító kutatás (MTA SZI kutatója)
 4. 2008 -2012 EU FP7 GILDED Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities (MTA SZI kutatója)
 5. 2011 Progress esélyegyenlőségi projektek megvalósítása 2011-2012, a Nők és férfiak társadalmi egyenlősége a gyakorlatban képzés megvalósítása – VS/2010/0805 Action B.” (HBF Hungaricum Kft. szakértője)
 6. 2011 TÁMOP-5.5.4.B-09/1 „A diszkrimináció csökkentésének elősegítése a médián keresztül: HOZZÁADOTT ÉRTÉK – Sikerek, eredmények, jó gyakorlatok a társadalmi befogadás terén– A KEJA (Kisebbségi és Emberi Jogi Alapítvány) országos kampányának értékelése  (RUBEUS Egyesület kutatója)
 7. 2010-2011 A Norvég Civil Támogatási Alap megbízásából az NCTA pályázóinak elemzése (RUBEUS Egyesület szakértője)
 8. 2010 A „Társadalmi szerződés – közös kezdeményezés a kisfalvak vagyonbiztonságának javítására a Foglalkoztatási Hivatal megbízásából (Pannon.Elemző Kft. szakértője)
 9. 2010 „Az Ambiens Intelligencia alkalmazások a közlekedésben, otthonokban és mindennapi környezetünkben” - idősellátás  (Bay Zoltán Kutatási Alapítvány-IKTI szakértője)
 10. 2010 Horizontális célok eszközrendszerének elemzése a MAG Zrt. által kezelt ÚMFT-s pályázatok esetében (HBF Hungaricum Kft. szakértője)
 11. 2009 Merre visz az út a gyermekvédelemből - Gyermekvédelmi gondozási háttérrel rendelkező, fogyatékossággal élő fiatal felnőttek helyzetének vizsgálata (Kézenfogva Alapítvány szakértője)
 12. 2009-2011 OTKA Politikai elit kutatása (MTA PTI kutatója)
 13. 2008-2010 INNOTÁRS – Elit és Innováció (MTA PTI kutatója)
 14. 2007-2010 OTKA Kulturális és gazdasági elit kutatása (MTA PTI kutatója)
 15. 2008 OFA kutatás - Romániai munkavállalók Magyarországon (Pannon.Elemző kutatója)
 16. 2008 GKM - Információs társadalom lehetőségei két magyarországi kistérségben (MTA PTI kutatója)
 17. 2006 – 2009 Kormányzati, gazdasági és civil érdekérvényesítés az EU-ban Jedlik Ányos Program (MTA PTI kutatója)
 18. 2007 Nemzet Cselekvési Terv monitoring módszertan kidolgozása - Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (SZMI szakértője)
 19. 2007 Egyenlő munkáért egyenlő bért – Nőies szakmák, a horizontális szegregáció összefüggései egy alföldi iskolában és textilüzemben – Szociális és Munkaügyi Minisztérium (Génius Lóci Alapítvány szakértője)
 20. 2007 A hazai roma mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci esélyeit és versenyképességét javító fejlesztéseket és beruházásokat támogató (Kódszám: KKC- 2007-R) fejlesztési konstrukció hatásvizsgálata (HBF Hungaricum szakértője)
 21. 2005 – 2008 EU FP6 COFAMI – Encouraging Collective Farmers Marketing Initiatives című kutatás (MTA PTI kutatója)
 22. 2007 Az 1. Nemzeti Fejlesztési Terv hatása 10 kistérség fejlődésére” A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség SÉF megbízásából (HBF Hungaricum Kft. szakértője)
 23. 2006 GVOP Esélyegyenlőségi gyakorlatának értékelése - Gazdasági Minisztérium (HBF Hungaricum Kft. Szakértője)
 24. 2004 – 2006 OTKA A tudástársadalom és a magyar vidékfejlődés (MTA PTI kutatója)
 25. 2004- 2006 EU FP6 CORASON A Cognitive Approach to Rural Sustainable Development (MTA PTI kutatója)
 26. 2004 A Fővárosi Közgyűlés Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság pályázatainak értékelése (A Fővárosi Közgyűlés Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság szakértője)
 27. 2004 Halmozottan hátrányos helyzetű kistérségek és települések gazdasági és társadalmi felzárkóztatását szolgáló kutatás – Esélyegyenlőségi Kormányhivatal (MTAPTI kutatója)
 28. 2004 Küzdelem az ingatlan-visszaélések ellen – hajléktalan áldozatok - IM-OBmB ’Társadalmi bűnmegelőzés 2004.’ (Rubeus Egyesület szakértője)
 29. 2004 A vidéki népesség társadalmi és gazdasági helyzete – MEH (MTA PTI kutatója)
 30. 2003-2005 EU FP5 RURBAN Building New Relationships in Rural Areas under Urban Pressure (MTA PTI kutatója)
 31. 2003- 2005 Társadalomszerkezet, társadalmi érdek. Politikatörténeti Intézet (MTA PTI kutatója)
 32. 2003 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Ex Ante értékelés (Agrár Európa Kft. szakértője)
 33. 2002- 2003 “A kulturális elit reputációja” (MTA PTI kutatója)
 34. 2001- 2002 A szociális földprogramok - OKTK (MTA PTI kutatója)
 35. 2001- 2002 A reputációs elit vizsgálata - XXI Századi Intézet (MTA PTI kutatója)
 36. 2001-2004 Telepesek, A Hortobágyi kitelepítő-táborok történeti vizsgálata  (ELTE –TÁTK kutatója)
 37. 2001 A kulturális, gazdasági és politikai elit szociológiai vizsgálata (MTA PTI kutatója)
 38. 2001 Családon belüli munkamegosztás OFA (ELTE Szociológia és Szociálpolitika Intézet kutatója)
 39. 2000 Hátrányos helyzetű általános iskolások továbbtanulási lehetőségei (OKI szakértője)
 40. 2000-2002 Rural Image (ELTE Szociológiai Intézet kutatója)
 41. 1999- 2000 Változó rurális imázsok - Felsőoktatásfejlesztési Alapítvány (MTA PTI kutatója)
 42. 1999- 2002 A családi gazdaságok - OTKA (MTA PTI kutatója)
 43. 1999 6 és 8 osztályos Gimnáziumok (OKI szakértője)
 44. 1999- 2002 A politikai és kulturális elit - OTKA (MTA PTI szakértője)
 45. 1999-2000 Elitkutatás (ELTE Szociológia Intézet kutatója)

1999-2001 Risk and need assesment - Börtön (ELTE Szociológia Intézet kutatója)