Dávid Beáta

Dávid Beáta
CV letöltése

Kutató

Tudományos tanácsadó (MTA TK SZI)
  • Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: david.beata@tk.mta.hu
  • Telefonszám: +36 1 2240777 / 5434
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.11.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

kapcsolathálózat, családszociológia, egészségszociológia

Kiemelt publikációk

1. Dávid Beáta, Albert Fruzsina: "Tervezni tervez, de..." 23–24 éves fiatalok családalapítással kapcsolatos elképzelései édesanyáik szerint. In: Spéder Zsolt (szerk.) A család vonzásában: Tanulmányok Pongrácz Tiborné tiszteletére. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 2014. pp. 49-66.

2. Huszti É, Dávid B, Vajda K: Strong tie, weak tie and in-betweens: a continuous measure of tie strength based on contact diary datasets. PROCEDIA-SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 79: pp. 38-61. (2013)

3. Albert F, Dávid B: Az interperszonális kapcsolathálózati struktúra átrendeződése Magyarországon. In: Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P Tóth Tamás, Takács Judit (szerk.) Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Budapest: Argumentum Kiadó, 2012. pp. 343-356.

4. Albert F, Dávid B, Molnár SZ: Links between the diffusion of internet usage and social network characteristics in contemporary Hungarian society: A longitudinal analysis. Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association 14:(1) pp. 45-66. (2008)

5. Albert F, Dávid B: Embert barátjáról. A barátság szociológiája. Budapest: Századvég Kiadó, 2007. 272 p.

6. Albert F, Dávid B : Men and Women in the Family as Reflected in a Two-Generational Study. In:Nagy I, Pongrácz T, Tóth I Gy (szerk.) Changing Roles – Report on the Situation of Women and Men in Hungary 2005, Budapest: TÁRKI, 2006. pp. 99-117.

7. Albert F, Dávid B: A kapcsolati tőke dimenziói etnikai metszetben. In: Kolosi T, Tóth I Gy, Vukovich Gy (szerk.)Társadalmi Riport 2006. Budapest: TÁRKI, 2006. pp. 351-372.

8. Dávid B, Snijders T A B: Estimating the Size of the Homeless Population in Budapest, Hungary. QUALITY & QUANTITY 36:(3) pp. 291-303. (2002)

9. Dávid B, Albert F: Ha elszakad a háló. A magyarországi hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Budapest: Új Mandátum Kiadó, 2001.

10. Albert F, Dávid B: A barátokról. In: Kolosi T, Tóth I Gy, Vukovich Gy (szerk.) Társadalmi Riport 1998. Budapest: TÁRKI, 1998. pp. 257-287.

Projektek

2013 – 2016 OTKA konzorcium résztvevőkutató -  Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban ( K 108836)

2011-2016 Keresztény Roma Szakkollégiumok hallgatóinak után-követéses vizsgálata - kutatásvezető, a KRSZH (Keresztény Szakkollégiumi Hálózat) stratégiai kutatási partnere

2011-2013 OTKA kutatás vezetője – A rendszerváltás megszületett és meg nem született gyermekei: a születés szocio-kulturális körülményeinek hatása a demográfiai folyamatokra (K 83336) 

2009-2012 Családon belüli erőszak a nők és férfiak ellen Európában: gyakoriság, okok, hatások és kezelés DOVE projekt, Public Health Executive Agency – kutató és szakértő

2009-2010 Roma Nők Munkaerő Piaci Esélyeinek Vizsgálata MTA Kisebbségkutató Intézettel Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával - kutató

2006-2011 - MTA SZKI EU VI. keretprogram 7. prioritásában a "Citizens and governance in a knowledge based society”  egészségügyi szakértő és kutató

 2005 – folyamatosan  Kézenfogva Alapítvány szociológiai  felméréseiben vezetőkutató

2003-2005 OTKA kutatás vezető:  A romák migrációs potenciálja és a kapcsolathálózat jelentősége a roma migrációban (OTKA 042859) 

2004 - 2006 Kutatásvezető Otthon Segítünk Alapítvány „Learning from families in Europe – policies             and practices to combat social exclusion amongst families with young children” EU pályázat

 2002 – folyamatosan Otthon Segítünk Alapítvány szociológiai  felméréseiben vezetőkutató

2001-2004 – Résztvevő kutató NKFP  Megmentett minőségi életévek: Az életminőség javítás közösségi részvételre épülő programja a veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ által ellátott települések lakossága körében című kutatásban.  

2001- 2003 OTKA résztvevő kutató A 15 és 20 év közötti fiatalok és szüleik társadalmi beágyazottsága és annak hatása a testi-lelki egészségre (OTKA F 034608 )

1999- 2001 OTKA résztvevő kutató - 1956-os életútinterjúk kapcsolathálózat-elemzése (OTKA F 030686)

1996-1999 OTKA kutatás vezető: A hajléktalanság kapcsolathálózati szempontból (OTKA F 020534 1996-1999 Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Tutor Alapítvány tbc tüdőszűrő programjainak szociológiai kutatásvezetője

1995-1999 kutatásvezető a Világbank által támogatott "Együtt Egészségesen" program keretében végzett kutatásokban Kalocsán

1992  OTKA – résztvevő kutató: Külföldi diákok kapcsolathálózata   (OTKA F 013914 )