Kristóf Luca

Kristóf Luca
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi integráció és társadalompolitika osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: kristof.luca@tk.mta.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240795 / 5400
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.22.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

elitkutatás, értelmiségszociológia, kulturális tőke, kulturális fogyasztás, családszociológia

Kiemelt publikációk

Véleményformálók. Hírnév és tekintély az értelmiségi elitben. Budapest: L'Harmattan - MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2014.

A politikai elit. In: Körösényi A. (szerk.) A magyar politikai rendszer - negyedszázad után. Budapest: Osiris Kiadó, 2015. pp. 59-84.

Reputation in the Hungarian Intellectual Elite. In: Thijssen, P., Weyns, W., Timmerman, C. & Mels, S. (eds.) New Public Spheres: Recontextualizing the Intellectual. Farnham:Ashgate, 2013. pp. 197-212.

What happened Afterwards?: Change and Continuity in the Hungarian Elite between 1988 and 2009 Historical Social Research 2012 37: (2) pp. 108-122.

The Role of Intermediate Actors in Transmitting Rural Goods and Services in Rural Areas Under Urban Pressure Journal of Environmental Policy & Planning, Volume 11, Number 1, March 2009, pp. 45-60 (társszerző: Kovách Imre)

Elit és társadalmi integráció. In: Kovách I. – Dupcsik Cs. –  P. Tóth T. – Takács J. (szerk): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Budapest: Argumentum-MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, 2012. 30-44. (társszerző: Kovách Imre)

Politikai nézetek és reputáció az értelmiségi elitben. Politikatudományi Szemle 2011/ 2 83–105. o.

Projektek

Futó kutatási projektek:

2014- MTA Bolyai ösztöndíj: Kultúrpolitika és reputáció – Elitkiválasztódás és -kiválasztás a magyar kulturális mezőben

2013- 2015 Osztálylétszám 2014. A magyar társadalom osztályszerkezete MTA TK - GfK

2013- Family strategies and career life-forms in the Hungarian elite. MTA Posztdoktori ösztöndíj

2013- Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban (vezető: Kovách Imre)

Lezárult fontosabb projektek:

2008-2012 GILDED – (Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities) EU FP6

2008-2010 INNOTÁRS - ELIT ÉS INNOVÁCIÓ – A magyarországi és határon túli elitcsoportok innovációs kapacitása és értékteremtő képessége Európai Uniós környezetben. NKTH

2008- 2011 A magyar politikai elit, OTKA

2007- 2009 A gazdasági és kulturális elitek vizsgálata, OTKA

2004-2006 CORASON (Cognitive Approach to Rural Sustainable Development), EU FP6

2003-2005 RURBAN (Building Rurban Relations), EU FP5