Légmán Anna

Légmán Anna
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK SZI)
  • Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: legman.anna@tk.mta.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240795 / 5400
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.22.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

a pszichiátriai ellátórendszer vizsgálata, őrület a társadalomban, lelki egészség, egészségszociológia

Kiemelt publikációk

Légmán Anna: Állandóság vagy átalakulás?: A magyar pszichiátriai ellátórendszerről REPLIKA (ISSN: 0865-8188) 2011: (1) pp. 169-187. (2011)

Bányai Borbála, Légmán Anna: Intézményi megközelítések a társadalomtudományban REPLIKA (ISSN: 0865-8188) 2011: (1) pp. 27-35. (2011)

Fernezelyi Bori,  Légmán Anna:  A skizofrénia társadalmi narratívái ESÉLY: TÁRSADALOM ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI FOLYÓIRAT (ISSN: 0865-0810) 1: (6) pp. 39-57. (2003)

Csurgó Bernadett, Kristóf Luca, Légmán Anna: Politikus-narratívák az új parlamenti pártok képviselőinek körében In: Boda Zsolt; Körösényi András (szerk.) Van irány?: Trendek a magyar politikában. 345 p. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet - Új Mandátum Kiadó, 2012. pp. 152-183. (ISBN:978-963-287-056-4)

Légmán Anna Közösség-képek In: Kovách Imre;  Dupcsik Csaba; P Tóth Tamás; Takács Judit

Takács Judit (szerk.)Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. 440 p. Budapest: Argumentum Kiadó, 2012. pp. 357-369. (ISBN:978-963-446-680-2)

Gerő Márton; Légmán Anna; Susánszky Pál Roots of affective politics: differences in reference points used by social movements and political actors In:  XXVI Convegno SISP Conference. Konferencia helye, ideje: Roma, Olaszország, 2012.09.13-2012.09.15. 2012. pp. 1-16.

Projektek

OTKA, Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban