Megyesi Boldizsár

Megyesi Boldizsár
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi integráció és társadalompolitika osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: megyesi.boldizsar@tk.mta.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240795 / 5400
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.22.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

vidékkutatás, (vidékszociológia, agrárszociológia), társadalmi tőke, környezet és társadalom

Kiemelt publikációk

Csurgó Bernadett – Megyesi Gergely Boldizsár (2015) Local food production and local identity: interdependency of development tools and results. In: SOCIO.HU 2015:(1) pp. 167-182

Megyesi Boldizsár (2014) Fejlesztéspolitika helyben: A Vasvári és a Lengyeltóti kistérségben készült esettanulmányok alapján 194 p. Benyújtás éve: 2014. Védés éve: 2014. Témavezető: Kovách Imre. 2014. PhD Disszertáció

Megyesi Boldizsár (2014) Romania In: Meredith Stephen, Willer Helga (szerk.) Organic in Europe: Prospects and development. Brüsszel: International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), 2014. pp. 75-79. (ISBN:978-3-03736-261-7)

Megyesi Boldizsár (2012) Institutions and networks in rural development: two case studies from Hungary In: Stefan Sjöblom, Kjell Andersson, Terry Marsden, Sarah Skerratt (szerk.) Sustainability and Short-term Policies: Improving Governance in Spatial Policy Interventions Surrey: Ashgate, 2012. pp. 217-244. (Ashgate Studies in Environmental Policy and Practice)

Anke Fischer, Vera Peters, Jan Vávra, Mirjam Neebe, Antoinette Kriel, Miloslav Lapka, Megyesi Boldizsár (2012) Climate Change? No, Wise Resource Use is the Issue: Social Representations of Energy, Climate Change and the Future. In: Environmental Policy and Governance, doi:10.1002/eet.1585

Megyesi Boldizsár – Kelemen Eszter – Markus Schermer (2011) Social capital as a Success Factor for Collective Marketing Initiatives In: International Journal of Sociology of Agriculture and Food. Vol. 18/1 p.89-103

Csurgó Bernadett – Megyesi Boldizsár (2011) Elit-meghatározások és elitcsoportok – a 2009-es magyarországi elitfelvételek fogalmi-mintavételi háttere In: Kovách Imre (szerk.) Elitek a válság korában. Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek. Argumentum-MTAPTI, Budapest pp 143-176.

Kelemen Eszter – Megyesi Boldizsár – Nagy-Kalamász Ildikó (2008) Knowledge Dynamics and Sustainability in Rural Livelihood Strategies: Two Case Studies from Hungary, In: Sociologia Ruralis, 48/3 p. 257–273.

Projektek

Az agrár és vidékfejlesztési politikák hatása a helyi élelmiszertermelésre – OTKA PD (The effect of agricultural and rural development policy on local small-scale agrifood production)

OTKA – Az agrár és vidékfejlesztési politikák hatása a helyi élelmiszertermelésre c. kutatás, vezető kutató.

OTKA – Földből élők c. kutatásban közreműködő munkatársként veszek részt. Kutatásvezető: Kovács Katalin (MTA-KRTK), Kovách Imre (MTA-TK).

A Politikai Tudományok Intézetének munkatársaként részt veszek a GILDED – Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand c. kutatásban. A kutatás 2008 december indult, így a kutatásban annak előkészítése óta részt veszek. Kutatásvezető: dr. Nick Gotts

A Politikai Tudományok Intézetének munkatársaként részt veszek a COFAMI – Collective Farmers Marketing Initiatives c. kutatásban. A kutatás 2005 szeptemberében indult, így az adatgyűjtés, elemzés, és a kutatási jelentés megírásában a munka kezdete óta részt veszek. Kutatásvezető: Henk Renting

A vidék társadalmi és gazdasági helyzete: Tudástársadalom és vidékfejlesztés (OTKA kutatás) c. kutatásban közreműködő munkatársként vettem részt. Kutatásvezető: Kovách Imre.

A Politikai Tudományok Intézetének munkatársaként veszek részt a CORASON – A Cognitive Approach to Rural Sustainable Development c. kutatásban. A kutatás 2004 júniusában indult, így az adatgyűjtés, elemzés, és a kutatási jelentés megírásában a munka kezdete óta részt veszek. Kutatásvezetők: Kovách Imre, Hilary Tovey és Karl Bruckmeier.

A Politikai Tudományok Intézetének munkatársaként részt vettem a RURBAN – Building Rural Urban Relationships c. kutatásban. A kutatás a városi lakosság vidékre gyakorolt hatását vizsgálja öt európai ország két-két térségében. A kutatás kezdetén, mint gyakornok terepmunkát végeztem, a kutatócsoport tagjaként az eredmények feldolgozásában, az elemzésben és a kutatási jelentések elkészítésében is részt veszek. Kutatásvezető: Kovách Imre