Messing Vera

Messing Vera
CV letöltése

Osztályvezető

Tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI)
 • Osztály: Módszertani és kutatástörténeti osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: messingv@socio.mta.hu
 • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240778 / 5438
 • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.25.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

társadalmi egyenlőtlenségek, kirekesztés és befogadás,

etnikai kisebbségek, migránsok,

közpolitikai kutatások (oktatás, munkaerőpiac),

romák média reprezentációja

Kiemelt publikációk

Messing, Vera (2014)  Apart or together: motivations behind ethnic segregation in education across Europe. In Schiff, Claire and Júlia Szalai (eds) Migrant, Roma and Post-colonial Youth in Education across Europe: Being ‘visibly different’. London: Palgrave, 17–34. (ISBN:978-1-137-30862-7)

Messing, Vera (2014) Methodological puzzles of surveying Roma/Gypsy populations. Ethnicities (ISSN: 1468-7968), 14: (6), 811–829.

Annabel Tremlett, Vera Messing. 2015. Hungary's future: anti-immigration, anti-multiculturalism and anti-Roma? OPEN DEMOCRACY 2015:(aug. 4)

Messing, Vera 2015. Policy puzzles with the employment of Roma. In: Miroslav Beblavy at.al. (eds) Green, Pink or SilverM The Future of Labor in Europe. Brussels: Center for European Policy Studies (CEPS), 2015. pp. 174-196.

Messing Vera, Bernáth Gábor. 2015.  Bedarálva: A menekültekkel kapcsolatos kormányzati kampány és a tőle független megszólalás terepei; MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 16:(4) pp. 7-17. (2015)

Messing, Vera 2008. Good practices addressing school integration of Roma/Gypsy children in Hungary. INTERCULTURAL EDUCATION (ISSN: 1467-5986) 19: (5) pp. 461-473. (2008)

Bernáth, Gábor and Messing, Vera. 2012. Pushed to the Edge.: Research Report on the Representation of Roma Communities in the HUngarian Majority Media, 2011. Budapest: CPS. http://cps.ceu.hu/sites/default/files/publications/cps-working-paper-pushed-to-the-edge-2013_0.pdf

Messing Vera. 2012. Kettévágott munkapiac, szétforgácsolt társadalom.: Avagy hogyan dezintegrálják a magyar munkaerőpiacot ás társadalmat az állami foglalkoztatáspolitikai beavatkozások. in Kovách I. et.al. (eds.) Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon. Budapest: Argumentum Kiadó, 2012. pp. 204-221.

Messing, Vera. 2008. „In white frame” The representation of Roma in the Hungarian press. Frankfurt: VDM Verlag Dr. Müller, 2008. 167 p. ISBN: 978-3-639-03784-5 

Messing, Vera and Fleck, Gábor. 2010. Transformation of Roma employment policies. in Fazekas, K. Lovász, A. and Telegdy Á. (eds) The Hungarian labour market, 2010: Review and analysis. Budapest: Institute of Economics, HAS - National Employment Foundation, 2010. pp. 83-98.

Projektek
 • 2011– European Social Survey (ESS); kutatásvezető
 • 2014–2016: „A roma médiakép 1988-2015: állandó és változó diszkurzív stratégiák és reprezentációs rezsimek”, OTKA; kutatásvezető
 • 2015–16: Media representation of the refugee crisis in the Hungarian and international media. Kutatásvezető. (megrendelő CEU RSS)
 • 2015– „Poszt-kommunista tradicionalizmus” kutatócsoport  az MTA TK SZI
 • 2014–2016 ASSESS project on monitoring integration of vulnerable migrants. European Comission projekt. A magyar kutatás vezetője (CEU, CPS)
 • 2012–14 NEUJOBS Employment 2025: How will multiple transitions affect the European labour market’. A ‘Policy puzzles with Roma employment’ workpackage vezetője. EU FP7 projekt (CEU CPS)
 • 2012–14 Halmozott diszkrimináció Magyarországon. OTKA. Kutató
 • 2010–11 Representation of Roma/Gypsy minority in the Hungarian media. kutatásvezető
 • 2008–2011 Ethnic Differences in Education and Diverging Prospects for Urban Youth (EDUMIGROM). EU FP7 framework. (www.edumigrom.eu) A koordinációs team tagja (CEU CPS) és a magyar kutatócsoport tagja (MTA SZKI)
 • 2007–2009 Szegény családok megélhetési stratégiái. Kutatásvezető. OTKA kutatás
 • 2008–2009 RECWOWE – Network of Excellence, Immigrants and ethnic minorities between labour and welfare. A state-of-the-art research in Hungary and Central Europe. Kutató; EU FP6