Tardos Katalin

Tardos Katalin
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI)
  • Osztály: Módszertani és kutatástörténeti osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: CSc
  • E-mail: tardos.katalin@tk.mta.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240778 / 5421
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.24.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Munkaszociológia
Foglalkozási diszkrimináció és munkahelyi esélyegyenlőség
Hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon: a dolgozó szegények, tartós
munkanélküliek, romák, megváltozott munkaképességűek, idősebb munkavállalók, stb.
Vállalatok társadalmi felelősségvállalása
Emberi erőforrás menedzsment

Kiemelt publikációk

Tardos Katalin (2015). Halmozódó diszkrimináció. Kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon. Szeged: Belvedere Meridionale, p. 270. Letölthető itt

Tardos Katalin (2014): Esélyegyenlőség és családbarát vállalati gyakorlatok. A munkahelyi esélyegyenlőség - vállalati felelősségvállalás III. országos benchmark felmérésének összefoglaló tanulmányai.
Budapest: mtd Tanácsadói Közösség - MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet. p. 141. Letölthető itt

Neményi M, Ferencz Z, Laki I, Ságvári B, Takács J, Tardos K, Tibori T (2013). Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010-2013 között - fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek. Budapest: Egyenlő Bánásmód Hatóság, http://egyenlobanasmod.hu/tamop/data/EBH_7_kiadvany_Final_20130619.pdf

Tardos Katalin (2013). Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG. IV. folyam:(2013/I.) pp. 69-81. http://www.socio.mta.hu/dynamic/jo_gyakorlatok_a_megvaltozott_munkakepesseguek_foglalkoztatasara___tardos_katalin___kek_2013_02.pdf

Tardos Katalin (2012) Befogadás és kirekesztés a munkahelyeken. In: Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P Tóth Tamás, Takács Judit (szerk.) Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon Budapest: Argumentum Kiadó, pp. 222-242.

Tardos Katalin (2012) A többszörös diszkrimináció hatása a munkaerőpiacon elérhető munkakörök minőségére In: Messing Vera, Ságvári Bence (szerk.) Közösségi viszonyulásaink: A családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, 2012. pp. 76-101. (Szociológiai Tanulmányok; 2012/1.) http://www.socio.mta.hu/dynamic/st_soc_2_1.pdf

Tardos, Katalin (2011): Esélyegyenlőség és sokszínűség a munkahelyeken. A munkahelyi esélyegyenlőség és vállalati felelősségvállalás II. országos benchmark felmérésének összefoglaló tanulmányai. Budapest: mtd Tanácsadói Közösség. p. 136. http://www.mtdtanacsado.hu/Tardos_1.pdf

Tardos Katalin (2009): Társadalmi befogadás és felelősségvállalás a vállalati szférában In: Laki Ildikó (Ed.) Fogyatékosság és mai magyar társadalom. Budapest-Szeged: MTA Szociológiai Kutatóintézet- Belvedere, pp. 35-56. http://fogyat77.socio.mta.hu/dynamic/fogyatekossag_es_mai_magyar_tarsadalom_kesz.pdf

Tardos Katalin (Szerk.) (2007): A befogadó és sokszínű munkahelyért. Jó példák magyarországi vállalatoktól. International Labour Office, 2007. p. 120. http://www.aktivmuhely.hu/sites/default/files/tudastar/good_practices.pdf

Tardos Katalin (2007): Munkaerő-piaci helyzetkép és az aktív foglalkoztatási eszközök működése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. In: Tibori Tímea (Szerk.) Zempléni átjáró. Magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. Budapest-Szeged: MTA Szociológiai Kutatóintézet – Belvedere Meridionale Alapítvány. 2007. pp 49-109.

Tardos Katalin (2005): Az önkormányzati munkaerő-piac és a roma munkanélküliek ellátása. In: Kisebbségek kisebbsége. Új Mandátum Kiadó, 2005

Tardos Katalin (2005): Foglalkozási diszkrimináció egy magyarországi kistérségben. In: Landau Edit – Vince Péter (szerk.), Munkanélküliség, inaktivitás, munkahelyteremtés, foglalkoztatáspolitika. (Tanulmányok körkérdés). KOPINT-DATORG Konjunktúra Kutatási Alapítvány, Külgazdaság Szerkesztősége, 2005. május. pp. 69-89. http://www.egyenlobanasmod.hu/tanulmanyok/hu/Foglalkozasi_Tardos_Katalin.pdf

Projektek

2016-2019: Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (OTKA)

2014-2015: Az életkor szerepe a munkaerő-piaci integráció és dezintegráció alakulásában. (OTKA)