Vajda Róza

Vajda Róza
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi integráció és társadalompolitika osztály
  • E-mail: vajda.roza@tk.mta.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240776 / 5228
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.34.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Társadalmi egyenlőtlenségek és kirekesztés
Diszkrimináció, diszkriminációellenes és esélyegyenlőségi politika
Kisebbségek reprezentációja, sztereotípiák
Gender és etnicitás

Kiemelt publikációk

Mária Neményi – Róza Vajda (2014) Intricacies of Ethnicity: A Comparative Study of Minority Identity Formation during Adolescence. In Júlia Szalai – Claire Schiff (eds.) Migrant, Roma and Post-Colonial Youth in Education across Europe. Being ‘Visibly Different'. UK: Palgrave Macmillan, 2014, 103–119.

Róza Vajda (2012) 'Making a sow's ear from a silk purse': Gender democracy in Hungary. In Yvonne Galligan (ed.) Deliberative Processes and Gender Democracy: Case Studies from Europe. Oslo: Arena, 115–162.

Beszámoló a Módszeresen című rendezvénysorozatról: Elmélet és empíria. Várható megjelenés: Szociológiai Szemle 2017/2.

“Out of the frying pan, into the fire: Hungarian parental leave policies from a gender equality perspective” in: David G. Mayes and Mark Thomson eds. The Costs of Children: Parenting and Democracy in Contemporary Europe. Edward Elgar Publishing, 2012 http://www.e-elgar.com/bookentry_main.lasso?id=14795

 “Comparative Report on Ethnic Relations” EDUMIGROM háttértanulmány. Társszerzők: Ian Law, Michael Nekorjak és Ondrej Daniel, Budapest: Center for Policy Studies, Central European University, 2009 http://www.sociology.leeds.ac.uk/assets/files/research/cers/Working%20paper%204.pdf

“Country Report on Ethnic Relations: Hungary” EDUMIGROM háttértanulmány. Társszerző: Dupcsik Csaba, Budapest: Center for Policy Studies, Central European University, 2008 (www.edumigrom.eu, http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_10026_741142203.pdf)

 “Integráció önkéntes alapon: Önkéntesség mint menekültügyi integrációs eszköz” /Voluntary Integration: Voluntary Work as an Instrument of the Integration of Refugees/. Methodological manual co-authored by experts of the Equal Program 'Opportunity: Labor Market Orientation for Asylum Seekers”. Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, 2008

 “A tetten ért tudomány”. Társszerző: Kende Anna, In: Kende Anna – Vajda Róza szerk. Rasszizmus a tudományban. Budapest: Napvilág, 2008

“Egy nemzetközi sztereotípia-kutatás bemutatása” In: Nemes Antónia szerk. Nem-állapot: sztereotípiák a munka világából. Budapest: Jól-Lét Alapítvány, 2006

“Integráció vagy etnopolitika? Stílusok és irányzatok a magyarországi roma politikában” In: Mária Neményi and Júlia Szalai szerk. Kisebbségek kisebbsége. A magyarországi romák politikai és emberi jogai. Budapest: Új Mandátum, 2005

Projektek

Diszkontinuitások - a magyar szociológia 1960 és 2010 között. Kutatásvezető: Kovács Éva. OTKA K 115644, 2016-2019 
Tevékenységek a projektben: A roma témájú magyar szociológiai irodalom történeti feldolgozása, a 20. Század Archívum gondozása.

Kutatási módszertan kidolgozása, nemzetközi összehasonlító tanulmány elkészítése (Attending the educational needs of Roma children) és tanári tréninghez oktatási segédanyag kidolgozása az Európai Bizottságnak az Egész életen át tartó tanulás programja keretében megvalósuló TERNO projekt (Teachers Education for Roma new Opportunities in School – Tanárképzés a romák új iskolai lehetőségei érdekében) számára, 2012-2014.

Tanulmányok a magyarországi és az európai etnikai viszonyokról az EDUMIGROM (Ethnic Differences in Education and Diverging Prospects for Urban Youth in an Enlarged Europe – Etnikai különbségek az oktatásban, a városi fiatalok eltérő lehetőségei az új Európában) c. FP7-es projektben, 2008-2009.

Kutatási segédmunka (interjúk) a családi munkamegosztásról és a családbarát munkahelyről a RECWOWE (Reconciling Work and Welfare – Munka és jólét összeegyeztetése) c. Nemzetközi FP6-os projekt keretében, 2008.

Interjús kutatás és tanulmányírás a magyarországi roma politika ideológiai hátteréről (Integráció v. Etnopolitika? címmel). Megrendelő: MTA-SZKI és Magyarországi Roma Parlament, 2002-2004.

Az MTA-tól függetlenül:

Kutatás a nők munkaerőpiaci helyzetéről a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség megrendelésére, 2013

Magyarországi kutatás az Educational Selectivity Effects of ESF (Az Európai Szociális Alap támogatásának az oktatásban megnyilvánuló szelektív hatásáról) c. projektben. Kutatótársak: Kende Ágnes és Csongor Anna. Megrendelő: OSI, 2012-2013

A Hódmezővásárhely modell: esettanulmány az integrált oktatás bevezetéséről Hódmezővásárhelyen. PAIRS projekt. Társkutató: Kende Ágnes. Megrendelő: Máltai Szeretetszolgálat, 2013

Magyarországi kutatások a nemek egyenlőségéről a közpolitikában a RECON c. nemzetközi FP6-os projekt keretében (Reconstituting Democracy in Europe – Az demokrácia újraalkotása Európában). Megrendelő: ELTE és Queens University, Belfast, 2009-2011.

Interjús kutatás és tanulmányírás a menedékkérők integrációjának lehetőségeiről az önkéntesség révén témájú Equal Projekt számára. Megrendelő: Artemisszió Alapítvány. 2007-2008.

Kutatás és tanulmányírás a férfiak szerepvállalásáról a nemek közötti egyenlőség megteremtésében a Genderwise c. EU-s projekt keretében. Megrendelő: Jól-lét Alapítvány. 2006-2007.

Interjús kutatás a munkahelyi mobbing magyarországi előfordulásáról és kezeléséről a Mobbing II c. Nemzetközi Daphne projekt számára. Megrendelő: MONA, 2005-2006.

Kutatási módszertan és magyarországi kutatás a STERE/O c. EU-s kutatás számára a nemekkel kapcsolatos sztereotípiákról. Megrendelő: Jól-lét Alapítvány, 2005-2006.

Magyarországi országjelentések az EGG (Enlargement, Gender and Governance – az EU kibővülése, gender és kormányzat) c. nemzetküzi FP5-ös kutatás számára. Megrendelő: Queens University, Belfast, 2003-2005.

Aktuális kézirat

“Intricacies of Ethnicity: a comparative study of ethnic identity formation among adolescents”. Társszerző: Neményi Mária. In: Szalai Júlia és Claire Schiff szerk. Migrant, Roma and Post-Colonial Youths in Education Across Europe: Being ‘Visibly Different’. Palgrave Macmillan (megjelenés: 2014)

“Squaring the Circle: Gender democracy in Hungary” in: Yvonne Galligan szerk. States of Democracy: A Gender View of Europe. Routledge (megjelenés: 2014)

Országjelentés a Knowledge-based analysis and policy advice in the antidiscrimination field and the EU 2020 strategy c. projekt számára (Európai Bizottság, DG Justice)