Vigvári András

Vigvári András
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI)
Kutatási területek

etnicitás, társadalomtörténet, gazdaságantropológia, agrár- és vidékszociológia, térbeli egyenlőtlenségek, kvalitatív módszerek a társadalomkutatásban, városszociológia

Kiemelt publikációk

Vissza a tanyákra - egy cigány család újrakezdési esélyei a szabolcsi pusztai világban. In Virág Tünde (szerk). (2015): Törésvonalak. Szegénység és etnicitás vidéki terekben, Argumentum, Budapest

Hajdu G. – Horzsa G. – Krámer L. – Lőrincz D. – Nyírő Zs. – Petényi M. – Vigvári A. (szerk.) (2014) Kötetlen: Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmányköteteBudapest: ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium.

Vigvári A. (2013) Utcaharc: egyeztetési eljárások az egyik tiszakerecsenyi utcában. In Kovács É. – Vidra Zs. – Virág T. (szerk.) Kint és bent. Lokalitás és etnicitás a peremvidékeken. L’Harmattan, 303–319.

Neumann P. – Vigvári A. (2013) Egy alföldi kisváros bérlakás szigete: szociális bérlakásban élők reciprocitása. In Kemény V. (szerk.) Kisváros peremén http://tek.bke.hu/haho/sites/default/files/Kisvaros_peremen__szocep_kutato_kiadvany.pdf. 84–93.

Fehér K. – Vigvári A. – Virág T. (2013) Bevezetés. In Kemény V. (szerk.) Kisváros peremén. http://tek.bke.hu/haho/sites/default/files/Kisvaros_peremen__szocep_kutato_kiadvany.pdf.  4–9.

Bacsák D. – Hajdu G. – Gerő M. – Szabó F.  – Vigvári A. (szerk.) (2012) Kötetlen: Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tanulmánykötete. Budapest: ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium.

Vigvári A. (2011) Köztes-Európa kertjei: lokalitást szorgalmazó modellek a hazai társadalom-leírás hagyományában. In Kritika 2011/11–12, 19–22.

Projektek

2015-2016 Antropolis Egyesület A város peremén kutatási projekt. A ferencvárosi Dzsumbuj emlékezet- kutatása (Projektkoordinátor: Thury Lili) 

2014-2016 Kontúr Közhasznú Egyesület - ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium: Nyitottabb Hős utcát kutatási projekt. A kőbányai Hős utcai kolónia városszociológiai kutatása. (Projektkoordinátor: Urbanovszky Zsuzsanna) 

2013-2015: MTA-KRTK Regionális Kutatások Intzézete OTKA Etnikai és szociális törésvonalak a helyi társadalmakban (kutatásvezető: Virág Tünde). Terepmunka, vezérfonalas interjúk készítése, elemzése, átirata, tanulmányírás

2013-2015 ELTE BTK Néprajzi Intézet Néprajzi gyűjtőmunkája Kidén (Kolozs megye, Románia) (kutatásvezető: Ilyefalvi Emese). Terepmunka, vezérfonalas interjúk készítése, elemzése, átirata, muzeológiai feladatok, dokumentumelemzés

2012-2015 Anblokk Egyesület Ellenpedagógia a Kádár-korszakban (kutatásvezető Kovai Melinda és Neumann Eszter). Narratív interjúzási technikák, életútinterjú-készítés és elemzés

2012-2014 Balatoni vállalkozók a rendszerváltás folyamatában Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium kutatóműhelye (kutatásvezető: Deme János, Zombory Máté) fél-strukturált interjúk másodelemzése a OSA Diósi Pál Gyűjteményéből

2012-2013 BCE Társadalomelméleti Kollégium Szociális bérlakásban élők kutatása (kutatásvezető: Virág Tünde). A kiskunhalasi szociális bérlakásban élők kvalitatív szociológiai felmérése

2010-2012 MTA TK Szociológia Intézet OTKA Kint és bent háromszorosan kutatás (Kutatásvezető: Kovács Éva). Közösségkutatás, vezérfonalas interjúk készítése, elemzése, átirata, tanulmányírás