Család- és háztartásszerkezeti változások az elmúlt másfél évszázadban :: Műhelyvita

   2018. május 17. - 2018. május 17.

A Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület (FETE), az MSZT Családszociológiai szakosztálya, az MST Statisztikatörténeti szakosztálya, a Hajnal István Kör (HIK), valamint az MTA TK Szociológiai Intézet

műhelyvitát szervez a család- és háztartásszerkezeti változások főbb trendjeiről és az azt meghatározó demográfiai, társadalmi és gazdasági folyamatokról.

Vitavezető: Harcsa István

Vitaindító előadások:
Öri Péter – Pakot Levente: Háztartásszerkezeti jellemzők a 19. sz. második felében
Monostori Judit: Család- és háztartásszerkezeti változások az 1960 utáni időszakban

Felkért hozzászólók: Dupcsik Csaba, Kovács Marcell, Tomka Béla és Tóth Olga

Időpont: 2018. május 17, 15 óra

Helyszín: MTA TK Szociológiai Intézet,
MTA HTK Budapest 9., Tóth Kálmán u. 4. B.1.15.

A vita alapját a következő tanulmányok adják:

Őri Péter – Pakot Levente (2015): Háztartásszerkezet a 19. századi Magyarországon. Korall, 164–192.
Őri Péter (2015): Házasság és a család a 19-20. századi Magyarországon. Előadás a pécsi családkonferencián.
Tóth Olga (2017): A nukleáris családok összetételének változatossága a 20. század első harmadában. Szociológiai Szemle. 27(3). 51-74.
Harcsa István - Monostori Judit (2018): A családszerkezeti változások hosszú távú trendjei Magyarországon európai kontextusban. Kézirat a Demográfia részére.

Meghívó (pdf)