Takács Judit, az MTA TK SZI tudományos tanácsadójának MTA doktora címre benyújtott munkájának nyilvános vitája

   2019. szeptember 12. - 2019. szeptember 12.

TAKÁCS JUDIT MTA doktora címre benyújtott

„Meleg század. Adalékok a homoszexualitás 20. századi magyarországi társadalomtörténetéhez” című munkájának

2019. szeptember 12-én 11.00 órakor, az MTA Székház Felolvasótermében (1051 Bp., V., Széchenyi István tér 9.) tartandó nyilvános vitája.

A munka opponensei:

Gyáni Gábor, az MTA rendes tagja

Erős Ferenc, az MTA doktora

Hadas Miklós, az MTA doktora

A munka megtekinthető az MTA Könyvtárában (Bp. V., Arany J. u. 1.).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen is, a hozzászólást aláírásával vállalva észrevételt tehet.