Megjelent a Socio.hu 2018/1. száma: különszám Szalai Juli köszöntésére

A szám itt olvasható 

Tartalom

Messing Vera – Neményi Mária – Szikra Dorottya:
Előszó

Losonczi Ágnes:
Továbbadott kérdéseim. Szalai Juli hetvenedik születésnapjára

Vajda Róza:
Az elismerés tétje. Az etnikai alapú politizálás paradoxonjairól

Dupcsik Csaba:
Elismerés és sérelem. Az elismerésért folytatott harc és a sérelmi politikák

Feischmidt Margit:
Szolidaritás és társadalmi reflexió a menekültek önkéntes segítőinek elbeszéléseiben

Voszka Éva:
Jóléti állam. Keynes és a köztulajdon

Domonkos, Stefan – Simonovits András:
Nyugdíjreformok a posztszocialista EU tagállamokban 1989 óta

Laki Mihály:
Sánta János nagyvállalkozó esete

Kende Ágnes:
A roma gyerekek méltányos oktatását segítő programok lehetőségei az oktatási egyenlőtlenségek rendszerében

Virág Tünde:
A kapcsolathálózatok szerepe a migrációban egy cigányfalu perspektívájából

Takács Judit:
Az intézményesített homofóbia állambiztonsági alkalmazása az 1960-as évek Magyarországán
..................................................................................................................................

Az Intersections EEJSP szintén Szalai Juli köszöntése alkalmából készült száma pedig elérhető itt

A lapszámbemutatón készült fotók: