Scheibner Tamás – Zombory Máté (2019) Holokauszt és államszocializmus. A történelem terhe a hatvanas években

Múltunk, 2019/2

  http://www.multunk.hu/