Crowd-work – Finding new strategies to organise labour in Europe

A Crowd-work – Finding new strategies to organise labour in Europe (EC-DG Employment) kutatás egy olyan új munkavégzési formát vizsgált, amely egy internetes platform segítségével földrajzilag szétszórt munkavállalók között oszt ki tömegesen munkafeladatokat, ami jelentős kihívás elé állítja a politikai döntéshozókat, a szakszervezeteket és a munkaügyi hivatalokat is. A projekt azt vizsgálja, hogy a részt vevő országokban mennyire elterjedt gyakorlat a crowdwork, annak milyen formái vannak, milyen szakszervezeti stratégiák születtek arra vonatkozóan, hogy e munkavállalói rétegek is kollektív védelemben részesüljenek, az ilyen formában foglalkoztatott munkavállalók maguk milyen módon igyekeznek megszervezni magukat, illetve hogy nemzeti és uniós szinteken milyen politikai döntések meghozatalára van szükség a fenti kérdések megfelelő szabályozásának érdekében.
A pályázati támogatás összege: 101,000 EUR