INVOlvement of Trade UNions in the European Semester (INVOTUNES)

Az INVOlvement of Trade UNions in the European Semester - INVOTUNES (EC-DG Employment) kutatás célja a szakszervezetek Európai Szemeszterben való részvételének vizsgálata a szakszervezetek Európai Szemeszterben való részvétele jellemzőinek feltérképezése; a Szemeszter és a nemzeti szakpolitika-csinálás (ezen belül is a társadalmi párbeszéd) interakciója mértékének a megértése, a szakszervezetek ebben játszott szerepének bemutatása; a szakszervezetek EU és országos szintű ciklusaiban a szakszervezetek hatásának bemutatása, illetve ennek a növelési lehetőségei. A kutatás az Európai Szemeszter meghatározott, a szakszervezetek szempontjából különösen releváns szakpolitikáira irányul: foglalkoztatás, béralku, az EU 2020 Stratégia keretében megfogalmazott társadalmi védelmi és befogadási politikák, különös tekintettel az 2014–2018 közti időszakra. A pályázati támogatás összege: 8,628 EUR

Vezető kutató: Albert Fruzsina