Acsády Judit

Acsády Judit
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI)
  • Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: acsady.judit@tk.mta.hu
  • Telefonszám: (+36) 1 224 6700 / 5209
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.28.)
  • Publikációk (MTMT)
Projektek

COST - Gender and Culture of Science in Society (GENESIS) Project. Hosted by Queen’s University, Belfast- proposal collaboration. 2014.

EIGE -  Mapping the Current Status and Potential of Administrative Sources of Data on Gender-Based Violence in the EU and Croatia. National reseracher.- résztvevő kutató. 2013.

genSET Project. - Building Institutional Capacity for Action on Gender Dimension in Science.  EC  Framework 7 Programme, Science in Society. Wissenschaftsladen Wien - Science Shop Vienna Résztvevők az MTA Szociológia intézetből: Acsády Judit, Tardos Katalin.

 

’Gendering Post-Socialist Transition. Studies of Changing Gender perspectives- keretében: CARE kutatás témavezetője. 2009-2010. ERSTE Foundation.

 “Aftermath of War” – nemzetközi társadalomtörténeti kutatóműhely. 2008-tól. Vezető: Ingrid Sharp és Matthew Stibbe - University of Leeds.  2013-ban műhelykonferenciát szerveztünk az MTA TK támogatásával.

makeITfair Project - keretében adatgyűjtés, interjúk és szakmai anyagok fordítása. Good Electronics. Pauline Overeem. SOMO Office, Amsterdam. 2009.

 

Millenium Development ENSZ nemzetközi kezdeményezés magyar nyelvű honlap tartalomfejlesztés: 'Nők és férfiak esélyegyenlősége, valamint a harmadik világ demográfiai problémái'. Antropolis  Alapítvány 

 WONBIT Project, Women and Biotechnology. Fondatione Brodolini.  2007

ENSZ CEDAW Bizottság -  kormányzati jelentés 5. Cikkely megírása. 'Nemi szerepek, előítéletek megszűntetése, a társadalmi nemek megjelenítése” ISZCSM Esélyegyenlőségi Főosztály.

GENDERWISE - QeC-ERAN project.  Témavezető: Takács Judit, 2006. ' Local Mapping : SHARING OF DOMESTIC RESPONSIBILITIES.-THE HUNGARIAN CASE-'2006

 „Mítoszok helyett”: Tudatformálás  és ismeretek a munkahelyi szexuális zaklatás témájában" Pilot kutatás. Civil Rádió - MTA Szociológiai Kutatóintézet - ISZCSM program 2005

ENABLE-AGE. Idősek lakáskörülményei. Öt országot átfogó összehasonlító nemzetközi kutatás. Témavezető: Széman Zsuzsa. 2003.

 PHARE HU 0104-02 “Nők munkaerőpiaci reintegrációja” project-ben szakértői feladatok ellátása

„Megosztott világ 2.  A nemek kutatása az ezredfordulón” c. konferencia társszervezője. Támogató: Szociális és Családügy Minisztérium Nőpolitikai Titkárág.. MTA Szociológiai Kutatóintézet volt. 2002. március 5.

GLOBUS Project. A globalizáció kulturális hatásait vizsgáló kutatócsoport. Vezetője: Kovács János Mátyás. 2000-2001 CEDAW Jelentés – háttértanulmányok. 2000. január.

F 22171 sz. OTKA kutatás.  1998-2000 - témavezető

„Megosztott világ” c. – első magyarországi interdiszciplináris gender konferencia kezdeményezése, társszervezője.  ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet -  MTA TKK,  Budapest, Benczúr u. 33. 1996 december 5- 6.

„Dark Numbers” c. összehasonlító kelet-közép-európai kutatás. Vezetője: Isabel Marcus. Háttéranyagok gyűjtése a családon belüli erőszak elszenvedőit segítő intézményrendszerről.  – 1995

Network of East West Women „Small Grant” – 1994