Albert Fruzsina

Albert Fruzsina
CV letöltése

Osztályvezető

Tudományos tanácsadó (MTA TK SZI)
  • Osztály: Család és Társas Kapcsolatok Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: albert.fruzsina@tk.mta.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240777 / 5434
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.11.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

kapcsolathálózatelemzés, társadalmi kirekesztődés, gender, ageing

Kiemelt publikációk

Kmetty Z. – Tardos R. – Albert F. – Dávid B. (2018) Mapping social milieus and cohesion patterns between 1997 and 2014.: Exploiting the potential of the occupational position generator. SOCIAL NETWORKS 55:(10) pp. 116–129. 

Albert F, Dávid B, Kmetty Z, Kristóf L, Róbert P, Szabó A. (2018) Mapping the Post-communist Class Structure: Findings from a New Multidimensional Hungarian Class Survey EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES pp. 1-22. 

Albert F. Az idősek kapcsolathálózati jellegzetességei. DEMOGRÁFIA 59:(2-3) pp. 173-200. (2017)

Albert F, Dávid B. (2016) A magyarországi kapcsolathálózati struktúrák jellemzői 2015-ben. SOCIO.HU TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE, (3) pp. 22-47.

Albert F, Hajdu G (2016) Integráltság, szegénység, kapcsolati tőke.  SZOCIOLÓGIAI SZEMLE, 26:(3) pp. 28-55. 

Albert F (szerk.) (2015) Életkeretek a börtönön innen és túl: Szubjektív reszocializációs esélyek. 178 p. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet.

Albert F. – Tóth O. (2013)  Youth Drug and Crime Prevention Practices in Hungary as Reflected in the Opinions of Students and Professionals VARSTVOSLOVJE (ISSN: 1580-0253) 4: pp. 460-479. 

 Albert F, Dávid B (2012) Az interperszonális kapcsolathálózati struktúra átrendeződése Magyarországon In: Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon (Eds. Kovách I., Dupcsik Cs., P.Tóth T., Takács J.) Argumentum Kiadó és MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet 

Albert F, Dávid B. (2007) Embert barátjáról. A barátság szociológiája. Századvég. Budapest, p. 272.

Albert F, Dávid B. (2001) Ha elszakad a háló. A magyarországi hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum kiadó, Budapest, p. 158.

Projektek

Kiemelt kutatási projektek

2018-2019
INVOTUNES: National Trade Union Involvement in the European Semester című, a European Social Observatory által vezetett kutatás magyar kutatásvezetője

2013-2017
OTKA Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban, kutató

2012 – 2015
OTKA Életkeretek a börtönön innen és túl. Szubjektív reszocializációs esélyek – kutatásvezető

2011-2012
Youth deviance and youth violence: A European multi-agency perspective on best practices in prevention and control. EU Daphne III Programme (kutató)

2010-2011
Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. European Commission. (kutató)

2005-2007
GENDERWISE (EU): The role of men as agents of change in reconciling work and family life (kutató)

2003-2005
A romák migrációs potenciálja és a kapcsolathálózat jelentősége a roma migrációban
F 042859 SZO számú OTKA pályázat (kutató)

2001-2002
A 15 és 20 év közötti fiatalok és szüleik társadalmi beágyazottsága és annak hatása a testilelki egészségre, OKTK (témavezető)

1999-2001
Az 1956-os életútinterjúk kapcsolathálózat-elemzése
F 030686 OTKA pályázat (kutató)

1996-1999
A hajléktalanság kapcsolathálózati szempontból. OTKA (kutató)

1992
Magyarországon tanuló külföldi diákok kapcsolathálózati mintái. OTKA (kutatásvezető

Aktuális kézirat

Mapping social milieus and cohesion patterns between 1997 and 2014. Exploiting the potential of the occupational position generator. January 2018, Social Networks 55 (October 2018) DOI:10.1016/j.socnet.2018.05.007

Mapping the Post-communist Class Structure: Findings from a New Multidimensional Hungarian Class Survey December 2017. East European Politics & Societies 32(3) DOI: 10.1177/0888325417739954