Baji Péter

Baji Péter
CV letöltése Külső kutató (MTA TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi integráció és társadalompolitika osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: baji.peter@tk.mta.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700 / 5217
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.40.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

városföldrajz, városszociológia, új gazdaság, okos városok, városközpontok átalakulása, virtuális és földrajzi tér társadalmi jellemzői

Kiemelt publikációk

Péter Baji (2018) Using Google Maps road traffic estimations to unfold spatial and temporal inequalities of urban road congestion: A pilot study from Budapest. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 67:(1) pp. 61-74. 

Baji P. (2017) Okos városok és alrendszereik – Kihívások a jövő városkutatói számára? TÉR ÉS TÁRSADALOM 31:(1) pp. 89-105. 

Baji P. (2015) Az új gazdaság térnyerése Budapest városközpontjában. Földrajzi Közlemények 139(3), pp. 196-212.

Baji P. (2014) Az internet, a tér és az új gazdaság Budapesten. Tér és Társadalom 28(4), pp. 117-137.

Baji P. (2014) Az új gazdaság értelmezése a városi tér léptékeiben. In: Dúll A. - Izsák, É. (szerk.): Tér-rétegek. Tanulmányok a XXI. század térfordulatairól. L'Harmattan Kiadó, Budapest, pp. 134-158.

Baji P. (2012) A gazdasági city értelmezése és határai Budapesten. Településföldrajzi Tanulmányok, 1, pp. 101-114.

Baji P. (2012) A budapesti city lehatárolása, és éjszakai térhasználatának néhány aspektusa. In: Reisinger A. (szerk.): Fiatal Regionalisták VII. Konferenciája. Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr, pp. 21-37.

Baji P. (2012) A városközponthoz kötődő geográfiai fogalmak tartalma és használati lehetőségei. Településföldrajzi Tanulmányok, 2, pp. 18-33.

Izsák É., Berki M., Baji P., Nikitscher P. (2011) A város és értelmisége: Metszetek a pécsi bauhauslerektől napjainkig. Földrajzi Közlemények, 135(1), pp. 71-81.