Fejős Anna

Fejős Anna
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI)
Kutatási területek

Társadalmi befogadás, részvétel, esélyegyenlőség.
Többség-kisebbség viszonya, roma közösségek, interszekcionalitás.
Kvalitatív módszertan, élettörténetek- és karrierutak szociológiája.
Jóléti államok és családpolitika Kelet-Európában.

Kiemelt publikációk

Durst, J., Fejős, A., & Nyírő, Z. (2014). “I always felt the odd one out”: Work-life balance among graduate Romani women in Hungary. Acta Ethnographica Hungarica, 59(1), 165-190. doi:10.1556/aethn.59.2014.1.8

Fejős, A., Kállai, E., & Máté, D. (2015). Az iskolai teljesítmény és a helyi társadalmi viszonyok összefüggései Nagykörűben.  REGIO. Kisebbség, Politika, Társadalom / REGION. Minorities, Politics, Society, 23(4), 153-192.

Durst, J., Fejős, A., & Nyírő, Z. (2016). „Másoknak ez munka, nekem szívügyem” Az etnicitás szerepe a diplomás roma nők munka-család konstrukcióinak alakulásában. Socio.hu, 2. doi:10.18030/socio.hu. 2016.2.198

Fejős Anna (2018): Ki tanít? Roma pedagógusok vidéki oktatási terekben. Belvedere Meridionale 30. évf. 3. sz. 5–32. pp.

Projektek

Jóléti államok összehasonlító vizsgálata Kelet-Európában. MTA, Szociológiai Intézet, résztvevő kutató, folyamatban. Kutatásvezető: Szikra Dorottya.

Claiming space: High skilled Roma in majority dominated professions in Hungary. (munkacím) Doktori kutatás, Bremen Graduate School of Social Sciences, folyamatban. Témavezetők: Olaf Groh-Samberg (BIGSSS), Viola Zentai (CEU), Margrit E. Kaufmann (Universität Bremen).

Nógrád megyei települések lokális, oktatási és inter-etnikus viszonyainak felmérése. Résztvevő kutató, MTA Kisebbségkutató Intézet, 2017. Kutatásvezető: Kállai Ernő.

Reziliens iskolák Közép-Magyarországon. Résztvevő kutató, MTA Kisebbségkutató Intézet, 2015. Kutatásvezetők: Papp Z. Attila, Kállai Ernő.

Diplomás roma nők társadalmi mobilitása, karrierutak, gyerekvállalás. Résztvevő kutató, 2013 – 2015. Kutatásvezető: Durst Judit. Ethnic and professional identity-construction of highly skilled young Roma women. Szakdolgozati részkutatás, 2013. Témavezetők: Fodor Éva, Durst Judit.

Constructing (M)otherhood in the Bag Gypsy Colony. Tizenéves anyaság, szegregáció, narratív interjúk. Szakdolgozati kutatás, 2010-2011. Témavezető: Vajda Júlia.

The public acceptance of suspended sentences and probation. Kutatási gyakorlat, 2010, The Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR), Amsterdam. Kutatásvezető: Henk Elffers.

 Az Angelusz Róbert Szakkollégium (ARTSZ) kurzusai és műhelykutatásai, 2008-2011. ELTE, Társadalomtudományi Kar.