Koltai Júlia

Koltai Júlia
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK SZI)
Kutatási területek

matematikai statisztika, kutatásmódszertan, hálózatok, kisebbségek

Kiemelt publikációk

Koltai, Júlia (2013): A strukturális egyenletek modellezésének bemutatása egy komplex dizájnú kutatás (ISPJ) adatain keresztül (The presentation of Structural Equation Modeling through a complex-designed research (ISJP)). In: Szociológiai Szemle 23(2): 31-51.

Koltai, Júlia (2013): Nemzeti identitás a különböző földrajzi-nemzetiségi alcsoportok között (National identity between the different geological and national subgroups) In: Pro Minoritate 2013(tavasz):  60-78.

Koltai, Júlia - Sik, Endre (2012): Határokon átnyúló munkaerő-piaci és jövedelemszerző mozgások a végeken (Cross-border income and labour market migration) In: Kolosi Tamás, Tóth István György (ed.): Társadalmi Riport 2012 Budapest: TÁRKI Institute. pp. 209-226. (ISBN:1216-6561)

Kmetty, Zoltán - Koltai, Júlia (szerk.) (2012): Változó képletek, változatos perspektívák: Tanulmányok Tardos Róbert 65. születésnapjára (Varying formulas, various perspectives: Studies for the 65th birthday of Róbert Tardos) Budapest: Háttér, 2012. 287 p. (ISBN:978-615-5124-05-1

Kmetty, Zoltán - Koltai, Júlia (2012): The embeddedness of political participation into political discourse. Presentation and conference paper at 11th International Doctoral Seminar in Social Sciences. European Graduate School for Social Sciences, Telc. 

Koltai, Júlia (2011): A nyugdíjrendszerrel kapcsolatos igazságossági attitűdök - a vignettás módszer - elemzési lehetőségei (Attitudes towards the justice of pensions – the analytical possibilities of the factorial survey) In: Örkény Antal, Székelyi Mária (ed.) Az igazságosság labirintusaiban: Társadalmi méltányosság és generációs igazságosság a 21. század Magyarországán. Budapest: Sík Kiadó, 2011. pp. 147-170. (ISBN:978-963-9270-29-9)

Gregor, Anikó - Koltai, Júlia - Székelyi, Mária: Feladatgyűjtemény a társadalomkutatás módszereihez I. (Handbook for the Methodology of Social Research I.) Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyem, Társadalomtudományi Kar.

Erőss, Gábor; Koltai, Júlia et al. (2011): Knowledge and Policy: an inseparable couple. Research Report on Knowledge and Policy, funded by the European Commission within the Sixth Framework Program 

Koltai, Júlia - Rudas, Tamás (2008): A TÁRKI HÉV - 2007 kutatás súlyozása (The weighting of the research on walk of life of households 2007) In: Kolosi T, Tóth I Gy (ed.) Újratervezés: Életutak és alkalmazkodás a rendszerváltás évtizedeiben. kutatási jelentés "Háztartások életút vizsgálata" (HÉV) alapján. Budapest: TÁRKI,  pp. 207-222.

Projektek

barátságok és a core discussion networkök folyamatai a rendszerváltástól napjainkig;

az iwiw adatbázis: diffúziós folyamatok vizsgálata egy online közösségi hálóban;

triádokra épülő hálózatok matematikai modellezése