Paksi Veronika

Paksi Veronika
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI)
Kutatási területek

nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Kiemelt publikációk

Tanulmány könyvben

Paksi V, Nagy B, Király G (2018) A gyermekvállalás időzítése a mérnöki PhD-tanulmányokat folytató nők körében. In Nagy B. – Géring Zs. – Király G. (szerk.) Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 431–457.

Paksi V (2015) Work-life balance of female PhD students in engineering. In: Pusztai G, Engler Á and Markóczi RI (Eds) Development of Teacher Calling in Higher Education. (Felsőoktatás és Társadalom 5) Partium Press-Personal Problems Solution-Új Mandátum, Nagyvárad-Budapest, 179-194.

Nagy B, Paksi V (2014) A munka-magánélet összehangolásának kérdései a magasan képzett nők körében. In: Spéder Zs (szerk) A család vonzásában. Tanulmányok Pongrácz Tiborné tiszteletére. KSH NKI, Budapest, 159-175.

Paksi V, Géring Zs, Király G (2014) A globalizáció különböző arcai: dezorganizáció, hálózat és bizonytalanság. In: A. Gergely A (ed): Sorsfordulók. Üdvözlőkötet Róbert Péter 60. születésnapjára. Politikatudományi Tanulmányok 2014/2, MTA TK-MTA PTI, 260-279.

Acsády J, Biegelbauer A, Somogyi B, Paksi V, Szalma I (2012) (De)valuing care: Traditional and alternative patterns in the social construction of care in Hungary after the transition. In: Krassimira Daskalova, Caroline Hornstein-Tomic, Karl (Eds): Gendering post-socialist transition. Studies of changing gender perspectives Kaser,Filip Radunovic. LIT Verlag / Berlin, Münster, 2011. Wien, 119-149.

Király G, Paksi V (2012) Bizonytalanság a munka és a magánélet egyes területein In: Messing Vera, Ságvári Bence (szerk) Közösségi Viszonyulásaink 2012/1. A családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban. ESS tanulmányok. Budapest: MTA SZKI-MTA PTI, 54-75.

Folyóirat

Paksi V, Nagy B and Király G (2016) The timing of motherhood while earning a PhD in engineering. International Journal of Doctoral Studies, 11, 285-304. http://www.informingscience.org/Publications/3544

Paksi V (2014) Miért kevés a női hallgató a természet és műszaki tudományi képzésekben? Nemzetközi kitekintés a ”szivárgó vezeték”metaforára. Replika, 85(4)-86(1): 109-130.

Király G, Paksi V, Luksander A (2014) A gyermekvállalás időzítésével kapcsolatos lakossági attitűdök egyes bizonytalansági tényezők tükrében. Szociológiai Szemle, 24(3): 84-112.

Király G, Luksander A, Paksi V (2013) Fiatalok munkanélküliségi kockázata Magyarországon és európai összehasonlításban. Kultúra és Közösség, 44(3): 139-153.

Paksi V, Szappanos Á (2009) A természettudományos kutatói pálya elindulása és a magánélet, a családalapítás összeegyeztetésének nehézségei. Magyar Tudomány, 6:748-754.

Paksi V, Szalma I (2009) Age norms of childbearing. Early, ideal and late childbearing in European countries. Review of Sociology, 2: 57-80.

Projektek

Kiemelt kutatási projektek

Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében.
2016-2020 OTKA. 
Kutatásvezető: Fábri György (ELTE). Konzorciumi partnerek: MTA TK (Tardos Katalin), MTA KIK (Soós Sándor)

Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában
2013-2017 OTKA
Kutatásvezető: Nagy Beáta (BCE)

Meddőség és az asszisztált reproduktív technológiák gyakorlata
2013-2017 OTKA
Kutatásvezető: Vicsek Lilla (BCE)

A felsőoktatás és tudomány társadalmi percepciója a doktoráltak munkaerő-piaci tapasztalati és visszajelzései alapján
2013-2014 TÁMOP-OH
Kutatásvezető: Fábri György (ELTE)

PhD and childbearing. Work-life balance of female PhD students in the field of engineering (kutatás doktori disszertációhoz)
2010-től
Témavezetők: Nagy Beáta (BCE) és Király Gábor (BGF, BCE)

Új perspektívák – régi dilemmák. A gondoskodás fogalmainak nemi konstrukciója a rendszerváltozás után Magyarországon
2009-2010 ERSTE Stiftung, Vienna
Kutatásvezető: Acsády Judit (MTA SZKI)

European Social Survey
2008 OTKA MTA
Kutatásvezető: Füstös László (MTA SZKI)

A PhD fokozatot szerzettek munkaerő-piaci esélyei II.
2002 Universitas Press Kft.
Kutatásvezető: Fábri György