Schmidt Andrea

Schmidt Andrea
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK SZI)
Kiemelt publikációk

Paksi Borbála, Schmidt Andrea: Pedagógusok mentálhigiénés állapota. Különös tekintettel az iskolai érték átadást, egészségfejlesztést és problémakezelést befolyásoló dimenziókra. Új Pedagógiai Szemle. 2006. június. 48-65 (2006) Internetes megjelenés: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2006-06-oy-Tobbek-Fedagogusok

Felvinczi Katalin, Paksi Borbála, Schmidt Andrea: Prevenciós egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban. Internetes megjelenés: http://www.om.hu/doc/upload/200507/prevencios_tevekenyseg_20050710.pdf

Schmidt Andrea, Lannert Judit: Az oktatás társadalmi gazdasági környezete. In: Jelentés a magyar közoktatásról (ed: Halász Gábor, Lannert Judit). Országos Közoktatási Intézet, Budapest, pp 23-50 (2003)

Projektek

Európai együttműködési és sikerindikátorok a magyar K+F rendszerben – Mérési rendszerfejlesztés és empirikus felvételJelenlegi kutatások. Kutatásvezető: Tamás Pál MTA SZKI

Alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolásának lehetséges irányai. Kutatásvezető: Mózer Péter Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

Iskolai klíma. Kutatásvezető: Paksi Borbála BCE Viselkedéskutató Intézet

Budapesti érettségizők pályaválasztási és felsőoktatási preferenciái. Kutatásvezető: Schmidt Andrea MTA SZKI