Szabari Vera

Szabari Vera
CV letöltése (MTA TK SZI)
  • Osztály: Módszertani és kutatástörténeti osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: szabari.vera@tk.mta.hu
  • Telefonszám: 2246700 / 5362
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.31.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

szociológiaelméletek, tudomány szociológia, magyar szociológia története

Kiemelt publikációk

Szabari V. Egy tanszék létrehozása az 1970-es évek Magyarországán Az In: Szabari Vera, Takács Erzsébet, Pál Eszter (ed.) Vita Publica: Tanulmányok Rényi Ágnes tiszteletére. 233 p. 
Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar, 2015. pp. 207-220.

Szabari V. "1944” a szociológiában. Akadémiai szociológia és antiszemitizmus Magyarországon SOCIO.HU: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE 2015:(2) pp. 50-66. (2015)

Szabari V. Az első budapesti társadalomtudományi tanszék születése és bukása (1942–1945) SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 24:(3) pp. 61-83. (2014)

Szabari V. Szalai Sándor (1912-1983). SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 3: pp. 105-122. (2012)

Szabari V. Társadalmi elitkutatások Magyarországon 1989 előtt. In: Kovách Imre (ed.) Elitek a válság korában: magyarországi elitek, kisebbségi elitek. 532 p. 

Budapest: MTA Politikatudományi Intézete, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete, Argumentum Kiadó, 2011. pp. 15-36. (ISBN:978-963-446-605-5)

Szabari V. A szociológia hazai történetének 1960 és 1987 közötti recepciója.: „Töredezett” tudománytörténet? 2000 - IRODALMI ÉS TÁRSADALMI HAVI LAP pp. 59-74. (2011)

Szabari V. A tudománykutatás paradigmái. In Némedi Dénes (szerk.): Modern szociológiai paradigmák. Budapest, Napvilág Kiadó, 2008, 465-518.

Projektek

A 20. század hangja - A magyar szociológia kvalitatív forrásai www.20szazadhangja.hu

Aktuális kézirat

Gárdos J. – Filipkowski P. – Kovács, É. – Szabari V. 2014. Culture Over Structure – The Heritage of Lifestyle Researches in the 1970s in Hungary and Poland.

Szabari V. Continuities and Discontinuities in Hungarian Sociology