Szikra Dorottya

Szikra Dorottya
CV letöltése

Osztályvezető

Tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI)
Kutatási területek

szociálpolitika, családpolitika, közép-kelet-európai jóléti rendszerek

Kiemelt publikációk

(Cristina Rat-tal): Family policies and social inequalities in Central and Eastern Europe. A comparative analysis of Hungary, Poland and Romania between 2005 and 2015. In Guðný Björk Eydal and Tine Rostgaard (eds.) Handbook of Child and Family Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Megjelenés alatt.

Távolodás az Európai Szociális Modelltől: A szegénység társadalompolitikája. In Magyar Tudomány 179:(6) pp. 858-871. (2018)

(Domschitz Mátyással) A Jobbik szociálpolitikája. Esély, 2018, 29(2), 29–58.

(Messing Verával és Neményi Máriával) Előszó. Különszám Szalai Júlia köszöntésére. 2018(1) 1–5. socio.hu Social Science Review

Ideológia vagy pragmatizmus? Családpolitika az orbáni illiberális demokráciában. In Bozóki András, Füzér Katalin (szerk.) Lépték és irónia: Szociológiai kalandozások.
Budapest: L'Harmattan; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2018, 219–241.

(Darvas Ágnessel) Családi ellátások és szolgáltatások. In Ferge Zsuzsa (szerk.) Magyar társadalom- és szociálpolitika, 1990–2015. Budapest: Osiris Kiadó, 2017, 215–254.

A magyar nyugdíjrendszer a rendszerváltás óta. In Ferge Zsuzsa (szerk.) Magyar társadalom- és szociálpolitika, 1990-2015. Budapest: Osiris Kiadó, 2017, 288–309.

(Kiss Dianával) Beyond Nationalization: Assessing the Impact of the 2010–2012 Pension Reform in Hungary. Szociológiai Szemle, 27:(4), 83–107 (2017).

Scharle Ágotával: Recent Changes Moving Hungary Away from the European Social Model. In Daniel Vaughan-Whitehead (szerk.) The European Social model in crisis: Is Europe losing its soul? Cheltenham: Edward Elgar Publishing; International Labour Office, 2015, 229–261.

Democracy and welfare in hard times: The social policy of the Orbán Government in Hungary between 2010 and 2014. In Journal of European Social Policy, (2014) 24(5), 486–500.

(Tomasz Inglot-tal és Cristina Rat-tal) Reforming Post-Communist Welfare States: Family Policy in Poland, Hungary and Romania since 2000. In Problems of Post-Communism (2012) 59:(6) 27–49.

Projektek

Jóléti állam és családok a változó Európában 1945-től napjainkig. Lengyelország, Magyarország és Románia összehasonlító vizsgálata. Lezárt kézirat Tomasz Ingot-tal (Minnessota State University) és Cristina Rat-tal (Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem)

Ideológia és pragmatizmus a szakpolitikában. A második és a harmadik Orbán-kormány családpolitikája. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2016-2019.

Populizmus és szakpolitikák. Kutatási project Bartha Attilával, Boda Zsolttal és Győry Csabával, MTA Társadalomtudományi Kutatóintézet, 2016-2018.