Tardos Katalin

Tardos Katalin
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI)
  • Osztály: Módszertani és kutatástörténeti osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: CSc
  • E-mail: tardos.katalin@tk.mta.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240778 / 5421
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.24.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Munkaszociológia
Foglalkozási diszkrimináció
Munkahelyi esélyegyenlőség és sokszínűség
Hátrányos helyzetű csoportok a munkaerőpiacon: nők, fiatal és idősebb munkavállalók, romák, megváltozott munkaképességűek, tartós munkanélküliek, stb.
Vállalatok társadalmi felelősségvállalása
Emberi erőforrás menedzsment

Kiemelt publikációk

Tardos, Katalin and Paksi, Veronika (2018). Diversity Management and Gender Equality Outcomes in Research, Development & Innovation Organisations: Lessons for Practitioners. SZOCIOLÓGIAI SZEMLE. 28.4. pp. 166-190. Available at: http://www.szociologia.hu/dynamic/szociologia_2018_04_s166_s190_oldal_jav03.pdf

Paksi, Veronika and Tardos, Katalin (2018). Networks in science: Women's research collaborations and the old boys’ club. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 49 : 4 pp. 39-48. Available at: http://epa.oszk.hu/02900/02936/00039/pdf/EPA02936_kultura_es_kozosseg_2018_04_039-048.pdf

Tardos Katalin (2017) Életkor és esélyegyenlőség: Az életkori sokszínűség alakulása a vállalati HR stratégiák tükrében. Budapest; Szeged: mtd Tanácsadói Közösség; Belvedere Meridionale. p. 162. Letölthető itt: http://www.belvedere.meridionale.hu/letolt/Tardos%20Katalin%20Eletkor%20es%20eselyegyenloseg.pdf

Tardos Katalin (2016) Kortalan szervezetek?: Vállalati stratégiák és munkahelyi esélyegyenlőségi rendszerek a különböző életkorú munkavállalók foglalkoztatásában. Letölthető itt: Socio.hu: Társadalomtudományi Szemle (2) pp. 142-172. https://socio.hu/uploads/files/2016_2/tardos_katalin.pdf

Tardos Katalin (2015) Halmozódó diszkrimináció. Kirekesztés és integráció a munkaerőpiacon. Szeged: Belvedere Meridionale, p. 270. Letölthető itt

Tardos Katalin (2014) Esélyegyenlőség és családbarát vállalati gyakorlatok. A munkahelyi esélyegyenlőség - vállalati felelősségvállalás III. országos benchmark felmérésének összefoglaló tanulmányai.Budapest: mtd Tanácsadói Közösség - MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet. p. 141. Letölthető itt

Neményi M, Ferencz Z, Laki I, Ságvári B, Takács J, Tardos K, Tibori T (2013) Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010-2013 között - fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek. Budapest: Egyenlő Bánásmód Hatóság,Letölthető itt:  http://egyenlobanasmod.hu/tamop/data/EBH_7_kiadvany_Final_20130619.pdf

Tardos Katalin (2013) Jó gyakorlatok a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására. KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG. IV. folyam:(2013/I.) pp. 69-81. Letölthető itt: http://www.socio.mta.hu/dynamic/jo_gyakorlatok_a_megvaltozott_munkakepesseguek_foglalkoztatasara___tardos_katalin___kek_2013_02.pdf

Tardos Katalin (2012) Befogadás és kirekesztés a munkahelyeken. In: Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P Tóth Tamás, Takács Judit (szerk.) Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon Budapest: Argumentum Kiadó, pp. 222-242. Letölthető itt: https://www.researchgate.net/publication/325877074_Befogadas_es_kirekesztes_a_munkahelyeken

Tardos Katalin (2012) A többszörös diszkrimináció hatása a munkaerőpiacon elérhető munkakörök minőségére In: Messing Vera, Ságvári Bence (szerk.) Közösségi viszonyulásaink: A családdal, az állammal és a gazdasággal kapcsolatos társadalmi attitűdök, értékek európai összehasonlításban Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, 2012. pp. 76-101. (Szociológiai Tanulmányok; 2012/1.) Letölthető itt:  http://www.socio.mta.hu/dynamic/st_soc_2_1.pdf

Tardos, Katalin (2011) Esélyegyenlőség és sokszínűség a munkahelyeken. A munkahelyi esélyegyenlőség és vállalati felelősségvállalás II. országos benchmark felmérésének összefoglaló tanulmányai. Budapest: mtd Tanácsadói Közösség. p. 136. Letölthető itt: http://www.mtdtanacsado.hu/Tardos_1.pdf

Tardos Katalin (szerk.) (2007) A befogadó és sokszínű munkahelyért. Jó példák magyarországi vállalatoktól. International Labour Office, 2007. p. 120. Letölthető itt: https://www.researchgate.net/publication/322117864_A_befogado_es_sokszinu_munkahelyert_Jo_peldak_magyarorszagi_vallalatoktol

Projektek

2016-2021: Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (OTKA)

2014-2015: Az életkor szerepe a munkaerő-piaci integráció és dezintegráció alakulásában. (OTKA)